Geology services

23 dec

Number: 4945255

Country: Slovakia

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


23-12-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
   Námestie Ľudovíta Štúra 1
   Bratislava - Staré Mesto
   81235
   Slovakia
   Telephone: +421 259562478
   E-mail: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
  2. Type of the contracting authority:
   Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
  3. Main activity:
   Environment
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Sanácia vybraných environmentálnych záťaží Slovenskej republiky (1)


    Reference number: MŽP/NL-19/2015
   2. Main CPV code:
    71351910, 71351200, 71351200, 71351200, 71351200, 71351200, 71351200, 71351200
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 18 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

    Špecifickými cieľmi zákazky sú:

    — Získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,

    — Vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,

    — Odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,

    — Obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,

    — Odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

    — Zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,

    — Vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,

    — Zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

    Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 35 633 546.09 EUR
  2. Description
   1. Title:

    Časť 1: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Nové Zámky, Komárno a Štúrovo


   2. Additional CPV code(s):
    71351200
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a vybrané lokality Slovenskej republiky podľa súťažných podkladov.


   4. Description of the procurement:

    Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 3 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

    Špecifickými cieľmi zákazky sú:

    — Získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,

    — Vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,

    — Odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,

    — Obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,

    — Odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

    — Zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,

    — Vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,

    — Zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

    Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

    Lokality:

    1.1 NZ (1789) / Nové Zámky - Rušňové depo, Cargo a.s. (SK/EZ/NZ/1789),

    1.2 KN (1661) / Komárno - Rušňové depo, Cargo a. s. (SK/EZ/KN/1661),

    1.3 NZ (029) / Štúrovo - Rušňové depo, Cargo a. s. (SK/EZ/NZ/601)

    Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:
   9. Title:

    Časť 2: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Prievidza, Púchov a Leopoldov


   10. Additional CPV code(s):
    71351200
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a vybrané lokality Slovenskej republiky podľa súťažných podkladov.


   12. Description of the procurement:

    Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 3 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

    Špecifickými cieľmi zákazky sú:

    — Získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,

    — Vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,

    — Odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,

    — Obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,

    — Odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

    — Zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,

    — Vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,

    — Zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

    Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

    Lokality:

    2.1 PD (010) / Prievidza rušňové depo nádrže (SK/EZ/PD/631),

    2.2 PU 007 / Púchov - DEPO (SK/EZ/PU/730),

    2.3 HC (1844) / Leopoldov - rušňové depo, Cargo a. s. (SK/EZ/HC/1844)

    Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.


   13. Award criteria:
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
   16. Additional information:
   17. Title:

    Časť 3: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Prešov a Spišská Nová Ves


   18. Additional CPV code(s):
    71351200
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a vybrané lokality Slovenskej republiky podľa súťažných podkladov.


   20. Description of the procurement:

    Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 2 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

    Špecifickými cieľmi zákazky sú:

    — Získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,

    — Vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,

    — Odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,

    — Obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,

    — Odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

    — Zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,

    — Vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,

    — Zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

    Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

    Lokality:

    3.1 PO (008) Prešov- rušňové depo (SK/EZ/PO/692),

    3.2 SN (011) / Spišská Nová Ves - rušňové depo (SK/EZ/SN/904)

    Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.


   21. Award criteria:
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
   24. Additional information:
   25. Title:

    Časť 4: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Košice, Poproč a Humenné


   26. Additional CPV code(s):
    71351200
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a vybrané lokality Slovenskej republiky podľa súťažných podkladov.


   28. Description of the procurement:

    Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 3 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

    Špecifickými cieľmi zákazky sú:

    — Získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,

    — Vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,

    — Odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,

    — Obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,

    — Odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

    — Zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,

    — Vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,

    — Zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

    Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

    Lokality:

    4.1 K4 (002) / Košice - Juh rušňové depo (SK/EZ/K4/1288),

    4.2 KS (012) / Poproč - Petrova dolina (SK/EZ/KS/353),

    4.3 HE (1851) / Humenné - Rušňové depo, Cargo a.s. (SK/EZ/HE/1851)

    Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.


   29. Award criteria:
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
   32. Additional information:
   33. Title:

    Časť 5: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Čadca, Vrútky a Kraľovany


   34. Additional CPV code(s):
    71351200
   35. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a vybrané lokality Slovenskej republiky podľa súťažných podkladov.


   36. Description of the procurement:

    Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 3 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

    Špecifickými cieľmi zákazky sú:

    — Získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,

    — Vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,

    — Odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,

    — Obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,

    — Odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

    — Zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,

    — Vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,

    — Zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

    Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

    Lokality:

    5.1 CA (004) / Čadca ŽSSR- depo (SK/EZ/CA/169),

    5.2 MT (1850) Vrútky- rušňové depo, Cargo a. s. (SK/EZ/MT/1850),

    5.3 DK (1848) Kraľovany- rušňové depo, Cargo, a. s. (SK/EZ/DK/1848)

    Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.


   37. Award criteria:
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
   40. Additional information:
   41. Title:

    Časť 6: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Dolný Kubín a Sliač


   42. Additional CPV code(s):
    71351200
   43. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a vybrané lokality Slovenskej republiky podľa súťažných podkladov.


   44. Description of the procurement:

    Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 2 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

    Špecifickými cieľmi zákazky sú:

    — Získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,

    — Vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,

    — Odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,

    — Obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,

    — Odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

    — Zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,

    — Vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,

    — Zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

    Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

    Lokality:

    6.1 DK (1811) / Dolný Kubín skládka PO stará (SK/EZ/DK/1811),

    6.2 ZV (008) /Sliač letisko produktovod (SK/EZ/ZV/1129)

    Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.


   45. Award criteria:
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
   48. Additional information:
   49. Title:

    Časť 7: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Brezno a Zlaté Moravce


   50. Additional CPV code(s):
    71351200
   51. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava a vybrané lokality Slovenskej republiky podľa súťažných podkladov.


   52. Description of the procurement:

    Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 2 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

    Špecifickými cieľmi zákazky sú:

    — Získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,

    — Vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,

    — Odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,

    — Obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,

    — Odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

    — Zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,

    — Vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,

    — Zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

    Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

    Lokality:

    7.1 BR (1831) / Brezno - Rušňové depo, Cargo a.s. (SK/EZ/BR/1831),

    7.2 ZM (013) / Zlaté Moravce - bývalý areál Calexu (SK/EZ/ZM/1115)

    Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.


   53. Award criteria:
   54. Information about options:
    Options: no
   55. Information about European Union funds:
   56. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2015/S 248-452130
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
    The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice
 4. Section V
  1. Lot No: 1
   Title:

   Časť 1: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Nové Zámky, Komárno a Štúrovo


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-18
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 3
    The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
   3. Name and address of the contractor:
    Dekonta Slovensko, spol. s r.o.
    31698476
    Odeská 49
    Bratislava
    82106
    Slovakia
    Telephone: +421 245527672
    E-mail: copan@dekonta.com
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 5 081 624.06 EUR
    Total value of the contract/lot: 4 964 699.23 EUR
   5. Information about subcontracting:

    Proportion: 30
    Lot No: 2
    Title:

    Časť 2: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Prievidza, Púchov a Leopoldov


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-18
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 4
     The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
    3. Name and address of the contractor:
     EBA, s.r.o.
     31376134
     Rusovská cesta 1
     Bratislava
     85101
     Slovakia
     E-mail: manekova@eba.sk
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 5 036 127.39 EUR
     Total value of the contract/lot: 4 895 060.77 EUR
    5. Information about subcontracting:

     Proportion: 5
     Lot No: 3
     Title:

     Časť 3: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Prešov a Spišská Nová Ves


    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-18
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 3
      The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
     3. Name and address of the contractor:
      EBA, s.r.o.
      31376134
      Rusovská cesta 1
      Bratislava
      85101
      Slovakia
      E-mail: manekova@eba.sk
      The contractor is an SME: yes
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 4 987 025.67 EUR
      Total value of the contract/lot: 4 842 346.82 EUR
     5. Information about subcontracting:

      Proportion: 5
      Lot No: 4
      Title:

      Časť 4: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Košice, Poproč a Humenné


     6. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-18
      2. Information about tenders:
       Number of tenders received: 4
       The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
      3. Name and address of the contractor:
       EBA, s.r.o.
       31376134
       Rusovská cesta 1
       Bratislava
       85101
       Slovakia
       E-mail: manekova@eba.sk
       The contractor is an SME: yes
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
       Initial estimated total value of the contract/lot: 5 518 815.26 EUR
       Total value of the contract/lot: 5 369 701.68 EUR
      5. Information about subcontracting:

       Proportion: 5
       Lot No: 5
       Title:

       Časť 5: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Čadca, Vrútky a Kraľovany


      6. Award of contract
       1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-18
       2. Information about tenders:
        Number of tenders received: 4
        The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
       3. Name and address of the contractor:
        FCC Slovensko, s.r.o.
        31318762
        Bratislavská 18
        Zohor
        90051
        Slovakia
        The contractor is an SME: yes
       4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
        Initial estimated total value of the contract/lot: 4 573 119.51 EUR
        Total value of the contract/lot: 4 458 630.08 EUR
       5. Information about subcontracting:

        Proportion: 10
        Lot No: 6
        Title:

        Časť 6: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Dolný Kubín a Sliač


       6. Award of contract
        1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-18
        2. Information about tenders:
         Number of tenders received: 3
         The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
        3. Name and address of the contractor:
         AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
         36357065
         Osvetová24 24
         Bratislava
         82105
         Slovakia
         The contractor is an SME: yes
        4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
         Initial estimated total value of the contract/lot: 5 133 938.00 EUR
         Total value of the contract/lot: 5 025 903.00 EUR
        5. Information about subcontracting:

         Proportion: 15
         Lot No: 7
         Title:

         Časť 7: Sanácia environmentálnych záťaží na lokalitách Brezno a Zlaté Moravce


        6. Award of contract
         1. Date of conclusion of the contract: 2017-12-18
         2. Information about tenders:
          Number of tenders received: 4
          The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
         3. Name and address of the contractor:
          AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
          36357065
          Osvetová24 24
          Bratislava
          82105
          Slovakia
          The contractor is an SME: yes
         4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
          Initial estimated total value of the contract/lot: 6 201 475.51 EUR
          Total value of the contract/lot: 6 077 204.51 EUR
         5. Information about subcontracting:

          Proportion: 15
       7. Section VI
        1. Additional information

         1. Mená členov komisie na vyhodnotenie ponúk: RNDr. Vlasta Jánová, PhD., RNDr. Viera Maťová, RNDr. Blanka Danková, Mgr. Zuzana Hlôšková, Ing. Viera Medveďová, Ing. Róbert Janík, Ing. Vratislav Tkáč, Ing. Milan Hnilica

         2. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ uvádza, že predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.


        2. Procedures for review
         1. Review body
          Úrad pre verejné obstarávanie
          Ružová dolina 10, P.O.Box 98
          Bratislava
          82005
          Slovakia
          Telephone: +421 250264176
          Fax: +421 250264219
         2. Body responsible for mediation procedures

         3. Service from which information about the review procedure may be obtained
          Úrad pre verejné obstarávanie
          Ružová dolina 10, P.O.Box 98
          Bratislava
          82005
          Slovakia
          Telephone: +421 250264176
          Fax: +421 250264219
        3. Date of dispatch of this notice
         2017-12-20