Angiography devices

26 apr

Number: 7704396

Country: Slovakia

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


26-04-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
   Pod Krásnou hôrkou 1
   Bratislava-Nové Mesto
   833 48
   Slovakia
   Telephone: +421 259320629
   E-mail: katarina.kramna@nusch.sk
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dvojrovinový kardangiografický RTG prístroj s integrovaným echokardiografickým prístrojom


    Reference number: 2018_0006
   2. Main CPV code:
    33111720, 33124120, 45300000, 51410000, 50421000, 80510000, 60000000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Dodanie Dvojrovinového kardangiografického RTG prístroja s integrovaným echokardiografickým prístrojom, ako aj vypracovanie technologických projektov, vrátane projektov radiačnej ochrany, vyhotovenie projektu stavebných a technologických úprav, demontáž, odvoz a ekologická likvidácia starého kardangiografického systému, vrátane jeho umelých zdrojov ionizujúceho žiarenia, realizácia stavebných a technologických úprav angiografického pracoviska po demontáži starého zariadenia, potrebných k montáži nových prístrojov, doprava tovaru na miesto dodania, odvoz a likvidácia, alebo uschovanie obalových materiálov a transportných pomôcok, montáž a inštalácia prístrojov, konfigurácia, nastavenie a kontrola prístrojov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti prístrojov, zaškolenie zamestnancov, odovzdanie dokladov potrebných na používanie a výkon vlastníckeho práva kupujúceho, odovzdanie licencií na software k prístrojom, protokolárne odovzdanie.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 1 350 000.00 EUR
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    33124120, 45300000, 51410000, 50421000, 80510000, 60000000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Pracovisko DKC, oddelenie funkčného vyšetrenia, Limbova 1, 833 48 Bratislava.


   4. Description of the procurement:

    Dodanie Dvojrovinového kardangiografického RTG prístroja s integrovaným echokardiografickým prístrojom, ako aj vypracovanie technologických projektov, vrátane projektov radiačnej ochrany, vyhotovenie projektu stavebných a technologických úprav, demontáž, odvoz a ekologická likvidácia starého kardangiografického systému, vrátane jeho umelých zdrojov ionizujúceho žiarenia, realizácia stavebných a technologických úprav angiografického pracoviska po demontáži starého zariadenia, potrebných k montáži nových prístrojov, doprava tovaru na miesto dodania, odvoz a likvidácia, alebo uschovanie obalových materiálov a transportných pomôcok, montáž a inštalácia prístrojov, konfigurácia, nastavenie a kontrola prístrojov, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti prístrojov, zaškolenie zamestnancov, odovzdanie dokladov potrebných na používanie a výkon vlastníckeho práva kupujúceho, odovzdanie licencií na software k prístrojom, protokolárne odovzdanie.


   5. Award criteria:
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 50_2018
   Title:

   Kúpna zmluva


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-04-20
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 0
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Siemens Healthcare s.r.o.
    48146676
    Lamačská cesta 3/A
    Bratislava
    841 04
    Slovakia
    Telephone: +421 259682571
    E-mail: stefan.takacs@siemens-healthineers.com
    Fax: +421 259685250
    The contractor is an SME: no
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 1 400 000.00 EUR
    Total value of the contract/lot: 1 350 000.00 EUR
   5. Information about subcontracting:

 5. Section VI
  1. Additional information

   Vzhľadom na podmienky účasti, technickú špecifikáciu a kritériá na vyhodnotenie ponúk toto verejné obstarávanie nie je zelené, ani obstarávanie inovácií, ani zamerané na sociálne aspekty.


  2. Procedures for review
   1. Review body
    Úrad pre verejné obstarávanie
    Ružová dolina 10, P.O.Box 98
    Bratislava
    820 05
    Slovakia
    Telephone: +421 250264176
    Fax: +421 250264219
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained
    Úrad pre verejné obstarávanie
    Ružová dolina 10, P.O.Box 98
    Bratislava
    820 05
    Slovakia
    Telephone: +421 250264176
    Fax: +421 250264219
  3. Date of dispatch of this notice
   2018-04-25