Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.: Tenders

E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Phone: +421 232321829
Country: Slovakia
Town: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Address: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
35971126
Pod Krásnou hôrkou 1
Bratislava-mestská časť Nové Mesto
833 48
Slovakia
Kontaktná osoba: 833 48
Telefón: +421 232321829
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Kód NUTS: SK01
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.nusch.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390

Contracts: 101
tenders: 29
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 29
09 nov

Number: 13406058

Country: Slovakia

Source: TED

20 jul

Number: 11109899

Country: Slovakia

Source: TED

31 may

Number: 10091895

Country: Slovakia

Source: TED

11 apr

Number: 9033648

Country: Slovakia

Source: TED