Glasko s.r.o.: Tenders


E-mail: v.laskovsky@glasko.sk
Phone: +421 51908023645
Country: Slovakia
Town: Prešov
Address: Glasko s.r.o.
31650147
Pod Táborom 32/A
Prešov
080 01
Slovakia
Kontaktná osoba: 080 01
Telefón: +421 51908023645
E-mail: v.laskovsky@glasko.sk
Kód NUTS: SK041
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.glasko.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18091
Total: 1
11 feb

Number: 879

Country: Slovakia

Source: TED