Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj: Tenders


E-mail: zuzana.balikova@kosiceregion.sk
Phone: +421 55905335696
Country: Slovakia
Town: Košice
Address: Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
42319269
Námestie Maratónu mieru 1
Košice
040 01
Slovakia
Kontaktná osoba: 040 01
Telefón: +421 55905335696
E-mail: zuzana.balikova@kosiceregion.sk
Kód NUTS: SK042
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://kosiceregion.com
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15587
Total: 1