Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko: Tenders


E-mail: turansky.marek@trnava-vuc.sk
Phone: +421 33905576710
Country: Slovakia
Town: Trnava
Address: Klaster cestovného ruchu – západné Slovensko
37840371
Starohájska 10
Trnava
917 01
Slovakia
Kontaktná osoba: 917 01
Telefón: +421 33905576710
E-mail: turansky.marek@trnava-vuc.sk
Kód NUTS: SK02
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://klasterrr.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/17772
Total: 1