Bratislavský samosprávny kraj: Tenders


E-mail: evobsk055@gmail.com
Phone: +421 911796737
Country: Slovakia
Town: Bratislava-mestská časť Ružinov
Address: Bratislavský samosprávny kraj
36063606
Sabinovská 16
Bratislava-mestská časť Ružinov
820 05
Slovakia
Kontaktná osoba: 820 05
Telefón: +421 911796737
E-mail: evobsk055@gmail.com
Fax: +421 255423143
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.region-bsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2750
Total: 16
27 oct

Number: 5090297

Country: Slovakia

Source: TED

24 oct

Number: 5008528

Country: Slovakia

Source: TED

13 sep

Number: 4229645

Country: Slovakia

Source: TED

13 jul

Number: 3100039

Country: Slovakia

Source: TED

11 jul

Number: 3057141

Country: Slovakia

Source: TED

10 jun

Number: 2477958

Country: Slovakia

Source: TED