Bratislavský samosprávny kraj: Tenders

E-mail: evobsk055@gmail.com
Phone: +421 911796737
Country: Slovakia
Town: Bratislava-mestská časť Ružinov
Address: Bratislavský samosprávny kraj
36063606
Sabinovská 16
Bratislava-mestská časť Ružinov
820 05
Slovakia
Kontaktná osoba: 820 05
Telefón: +421 911796737
E-mail: evobsk055@gmail.com
Fax: +421 255423143
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.region-bsk.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2750

Contracts: 8
tenders: 24
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 24
26 oct

Number: 13118178

Country: Slovakia

Source: TED