Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.: Tenders

E-mail: profant.peter@javys.sk
Phone: +421 335315264
Country: Slovakia
Town: Bratislava-Ružinov
Address: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Kontaktná osoba: 821 02
Telefón: +421 335315264
E-mail: profant.peter@javys.sk
Fax: +421 248262910
Kód NUTS: SK01
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.javys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

Contracts: 29
tenders: 181
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 181
22 dec

Number: 14725802

Country: Slovakia

Source: TED

20 dec

Number: 14642181

Country: Slovakia

Source: TED

13 dec

Number: 14435838

Country: Slovakia

Source: TED

12 dec

Number: 14433940

Country: Slovakia

Source: TED

04 dec

Number: 14209756

Country: Slovakia

Source: TED

22 nov

Number: 13738905

Country: Slovakia

Source: TED