Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.: Tenders

E-mail: profant.peter@javys.sk
Phone: +421 335315264
Country: Slovakia
Town: Bratislava-Ružinov
Address: Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
35946024
Tomášikova 22
Bratislava-Ružinov
821 02
Slovakia
Kontaktná osoba: 821 02
Telefón: +421 335315264
E-mail: profant.peter@javys.sk
Fax: +421 248262910
Kód NUTS: SK01
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.javys.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/9542

Contracts: 29
tenders: 158
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 158
20 sep

Number: 12341622

Country: Slovakia

Source: TED

13 sep

Number: 12197745

Country: Slovakia

Source: TED

06 sep

Number: 12058063

Country: Slovakia

Source: TED

06 sep

Number: 12057713

Country: Slovakia

Source: TED

30 aug

Number: 11927668

Country: Slovakia

Source: TED

29 aug

Number: 11901418

Country: Slovakia

Source: TED