Zedko, s.r.o.: Tenders


E-mail: zedko@dotacieservis.sk
Phone: +421 908407249
Country: Slovakia
Town: Banská Bystrica
Address: Zedko, s.r.o.
31646654
Zvolenská cesta 14A
Banská Bystrica
974 05
Slovakia
Kontaktná osoba: 974 05
Telefón: +421 908407249
E-mail: zedko@dotacieservis.sk
Kód NUTS: SK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zedko.sk/index.php/sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18609
Total: 8
20 oct

Number: 4946895

Country: Slovakia

Source: TED

15 feb

Number: 97905

Country: Slovakia

Source: TED