Mestská krytá plaváreň, s.r.o.: Tenders


E-mail: hromadova@eurodotacie.sk
Phone: +421 415665265
Country: Slovakia
Town: Žilina
Address: Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
46931317
Vysokoškolákov 1765/8
Žilina
010 08
Slovakia
Kontaktná osoba: 010 08
Telefón: +421 415665265
E-mail: hromadova@eurodotacie.sk
Kód NUTS: SK031
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.plavarenzilina.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15284
Total: 1