Mesto Bánovce nad Bebravou: Tenders

E-mail: obstaravanie@vosk.sk
Phone: +421 220902554
Country: Slovakia
Town: Bánovce nad Bebravou
Address: Mesto Bánovce nad Bebravou
00310182
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1
Bánovce nad Bebravou
957 80
Slovakia
Kontaktná osoba: 957 80
Telefón: +421 220902554
E-mail: obstaravanie@vosk.sk
Kód NUTS: SK022
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.banovce.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4563/

Contracts: 1
tenders: 1
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 1
15 feb

Number: 97488

Country: Slovakia

Source: TED