Slovenská technická univerzita v Bratislave – Rektorát: Tenders

E-mail: igor.kolenicka@stuba.sk
Phone: +421 917669015
Country: Slovakia
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Address: Slovenská technická univerzita v Bratislave – Rektorát
00397687
Vazovova 5
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
812 43
Slovakia
Kontaktná osoba: 812 43
Telefón: +421 917669015
E-mail: igor.kolenicka@stuba.sk
Kód NUTS: SK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://stuba.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1030

Contracts: 2
tenders: 16
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 16
11 nov

Number: 5388733

Country: Slovakia

Source: TED

28 sep

Number: 4523427

Country: Slovakia

Source: TED

24 aug

Number: 3883818

Country: Slovakia

Source: TED