Sociálna poisťovňa, ústredie: Tenders

E-mail: miroslava.muzikova@socpoist.sk
Phone: +421 2906173723
Country: Slovakia
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Address: Sociálna poisťovňa, ústredie
30807484
29. augusta 8 a 10
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
813 63
Slovakia
Kontaktná osoba: 813 63
Telefón: +421 2906173723
E-mail: miroslava.muzikova@socpoist.sk
Kód NUTS: SK01
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.socpoist.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk

Contracts: 19
tenders: 94
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 94
12 apr

Number: 39660347

Country: Slovakia

Source: TED

03 nov

Number: 31716637

Country: Slovakia

Source: TED

03 nov

Number: 31673809

Country: Slovakia

Source: TED

13 jul

Number: 28615896

Country: Slovakia

Source: TED