Financial and insurance services

Country: Slovakia
Language: EN SK
Customer: Slovak Investment Holding, a.s.
Number: 4228605
Publication date: 13-09-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Insurance services

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Slovak Investment Holding, a.s.
   Vazovova
   Bratislava
   811 07
   Slovakia
   Telephone: +421 254653904
   E-mail: pmokra@p-m.sk
  2. Joint procurement
  3. Communication

   Additional information can be obtained from
  4. Type of the contracting authority:
  5. Main activity:
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja – Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.


    Reference number: SIH_PRSL_EE
   2. Main CPV code:
    66000000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Vybraní finanční sprostredkovatelia budú zodpovední za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja Úver na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.


   5. Estimated total value:

   6. Information about lots:
  2. Description
 1. Additional information
 2. Date of dispatch of this notice
  2017-09-08
 3. Original notice reference
  2017/S 171-350639
 1. Information to be changed or added
  1. Text to be corrected in the original notice
   Section number: II.2.11)
   Place of text to be modified: II.2.11)
   Instead of:

   Opcie: áno

   Opis opcií:

   Predpokladá sa využitie opcie na navýšenie celkových prostriedkov na finančný nástroj zo zdrojov Slovak Investment Holding, a.s., a to za podmienky:

   1. rozhodnutie príslušného riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program o alokácii dodatočných zdrojov, resp. alokácii iných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu na finančný nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov, a na to nadväzujúce zmeny investičnej stratégie pre Slovak Investment Holding, a. s. alebo zmeny v investičnej stratégii týkajúcej sa zdrojov alokovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu;

   2. v čase využitia opcie bude celková miera čerpania agregovane za všetkých finančných sprostredkovateľov predstavovať aspoň 30 %; alebo

   ii. 1. rozhodnutie verejného obstarávateľa o alokácii dodatočných zdrojov na finančný nástroj Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov;

   2. v čase využitia opcie bude celková miera čerpania agregovane za všetkých finančných sprostredkovateľov predstavovať aspoň 30 %; alebo

   iii. 1.zo strany finančného sprostredkovateľa došlo k úplnému vyčerpaniu prostriedkov na finančný nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov, ktoré mu boli alokované;

   2. finančný sprostredkovateľ má k dispozícii finančné prostriedky zo splátok úverov od konečných prijímateľov.

   V prípade uplatnenia opcie podľa bodov i. a ii. budú prostriedky z takejto opcie alokované finančnému sprostredkovateľovi, ktorý má k dispozícii finančné prostriedky zo splátok úverov od konečných prijímateľov. V prípade uplatnenia opcie podľa bodu iii. budú prostriedky z takejto opcie alokované finančnému sprostredkovateľovi, ktorý má k dispozícii finančné prostriedky zo splátok úverov od konečných prijímateľov.


   Read:

   Opis opcií: Predpokladá sa využitie opcie na navýšenie celkových prostriedkov na finančný nástroj zo zdrojov Slovak Investment Holding, a.s., a to za podmienky:

   i.

   1. rozhodnutie príslušného riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program o alokácii dodatočných zdrojov, resp. alokácii iných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu na finančný nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov, a na to nadväzujúce zmeny investičnej stratégie pre Slovak Investment Holding, a. s. alebo zmeny v investičnej stratégii týkajúcej sa zdrojov alokovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu; a

   2. v čase využitia opcie bude celková miera čerpania agregovane za všetkých finančných sprostredkovateľov predstavovať aspoň 30 %; alebo

   ii.

   1. rozhodnutie verejného obstarávateľa o alokácii dodatočných zdrojov na finančný nástroj Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov; a

   2. v čase využitia opcie bude celková miera čerpania agregovane za všetkých finančných sprostredkovateľov predstavovať aspoň 30 %; alebo

   iii.

   1. zo strany finančného sprostredkovateľa došlo k úplnému vyčerpaniu prostriedkov na finančný nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov, ktoré mu boli alokované; a

   2. finančný sprostredkovateľ má k dispozícii finančné prostriedky zo splátok úverov od konečných prijímateľov.

   V prípade uplatnenia opcie podľa bodov i. a ii. budú prostriedky z takejto opcie alokované finančným sprostredkovateľom v pomere podľa aktuálnej miery čerpania v porovnaní s celkovým čerpaním všetkých finančných sprostredkovateľov, avšak len u tých finančných sprostredkovateľov, pri ktorých nedošlo k ukončeniu obdobia oprávnenosti. V prípade uplatnenia opcie podľa bodu iii. budú prostriedky z takejto opcie alokované finančnému sprostredkovateľovi, ktorý má k dispozícii finančné prostriedky zo splátok úverov od konečných prijímateľov.


  2. Other additional information

Other tenders from Slovakia за for this period

Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus Source: TED

Refuse and waste related services Source: TED

Printing and related services Source: TED

Refuse collection services Source: TED

Catering services Source: TED