Highways engineering services

Country: Slovakia
Language: EN SK
Customer: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Number: 4792652
Publication date: 13-10-2017
Source: TED
Descripition in original language
Tags: Engineering services

Description

13/10/2017    S197    - - Services - Modification of a contract/concession during its term - Open procedure 

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2017/S 197-405652

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
Dúbravská cesta 14
Bratislava-mestská časť Karlova Ves
841 04
Slovakia
Contact person: Monika Kovačková
Telephone: +421 258311394
E-mail: monika.kovackova@ndsas.sk
NUTS code: SK010

Internet address(es):

Main address: http://www.ndsas.sk

Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie Doplnok stavebného zámeru (Doplnok SZ) a dokumentácie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) pre stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, Diaľnica D4 Bra.

Reference number: 07042015
II.1.2)Main CPV code
71311220
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vyprac. DSP, Doplnok SZ a Oznám. 8a pre stavby D4 BA, Jarovce – Ivanka sever, D4 BA, Ivanka sever-Rača, Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ul. a Preložka cesty II/572, D4-Most pri Bratislave

Lot No: 0
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK010
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie Doplnok stavebného zámeru a dokumentácie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ul. a Preložka cesty II/572, D4 – Most pri Bratislave v dĺžke: diaľnica cca 27 km a cesta II. triedy cca 4,8 km.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 250
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2015/S 070-124989

Section V: Award of contract/concession

Contract No: ZM/2015/0127
Lot No: DZM/2015/0127/0005
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
31/03/2015
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Dopravoprojekt, a.s.
31322000
Kominárska 2,4
Bratislava
832 03
Slovakia
NUTS code: SK010
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 4 690 603.94 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1/ K bodu II.2.3) a VII.1.3) Miesto vykonania: zmena sídla verejného obstarávateľa: Dúbravská cesta 14, Bratislava.

2/ K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie:

Čas plnenia v zmysle zmluvy:

— DSP do 210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,

— Oznámenie 8a do 250 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,

— Doplnok SZ do 210 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

3/ VII.1.5) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie:

Čas plnenia diela v zmysle dodatkov č. 3 a 4:

— DSP, časť Doplnenie Návrhu kompenzačných opatrení do 5 dní od doručenia podkladov,

— DSP, časť Vytýčenie priestorovej polohy do 3 týždňov na základe písomnej výzvy objednávateľa,

— Oznámenie 8a do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 4,

— Doplnok SZ do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 4,

— PAV do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 4.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet address:http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/10/2017

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71311220
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SK010
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava.

VII.1.4)Description of the procurement:

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie, dokumentácie Doplnok stavebného zámeru a dokumentácie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever, Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača, Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ul. a Preložka cesty II/572, D4 – Most pri Bratislave v dĺžke: diaľnica cca 27 km a cesta II. triedy cca 4,8 km (4 stavby).

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 120
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 6 061 467.20 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Dopravoprojekt, a.s.
31322000
Kominárska 2,4
Bratislava
832 03
Slovakia
NUTS code: SK010
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Predmetom dodatku č. 1 bolo rozšírenie rozsahu predmetu zmluvy a s tým súvisiace navýšenie celkovej ceny o 183 602,44 EUR bez DPH.

Predmetom dodatku č. 2 bola úprava rozsahu a obsahu predmetu zmluvy (vykonanie predstihového archeologického výskumu (PAV) do 31.8.2015) a s tým súvisiace navýšenie celkovej ceny o 589 324,87 EUR bez DPH.

Predmetom dodatku č. 3 bola zmena času plnenia diela a navýšenie ceny za časť PAV o 23 613,53 EUR bez DPH.

Čas plnenia diela v zmysle dodatku č. 3:

— DSP do 28.10.2015,

— DSP, časť Vytýčenie priestorovej polohy do 3 týždňov na základe písomnej výzvy objednávateľa,

— Oznámenie 8a do 30 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa,

— Doplnok SZ do 45 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa,

— PAV do 30.9.2015.

Predmetom dodatku č. 4 bola úprava času plnenia diela, rozsahu a obsahu predmetu zmluvy a s tým súvisiace navýšenie celkovej ceny o 579 558,42 EUR bez DPH.

Čas plnenia diela v zmysle dodatku č. 4:

— DSP, časť Doplnenie Návrhu kompenzačných opatrení do 5 dní od doručenia podkladov,

— Oznámenie 8a do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 4,

— Doplnok SZ do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 4,

— PAV do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 4.

Predmetom dodatku č. 5 je úprava rozsahu a obsahu predmetu zmluvy (vypustenie vyhotovenia časti diela) a s tým súvisiace zníženie celkovej ceny o -5 236 EUR bez DPH.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

Vypustenie prác na vytýčení priestorovej polohy všetkých štyroch stavieb, ktoré si zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ stavby.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 6 066 703.20 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 6 061 467.20 EUR

Other tenders from Slovakia за for this period

Services incidental to forestry Source: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Source: TED

Software programming and consultancy services Source: TED

Repair and maintenance services Source: TED

Ventilation equipment Source: TED