Electricity, heating, solar and nuclear energy

Country: Slovakia
Language: EN SK
Customer: Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Number: 7639580
Publication date: 09-02-2018
Contract value: 203 844 (USD)
Price original: 175 000 (EUR)

Source: TED
Deadline: 18 days
Descripition in original language
Tags: electrotechnical, electronic and electromechanical equipment solar and nuclear energy Electricity Energy

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
   Letisko Košice
   Košice-Barca
   04175
   Slovakia
   Telephone: +421 556832150
   E-mail: s.fedak@airportkosice.sk
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8959
   Additional information can be obtained from LGP Public Procurement, s.r.o.
   47526416
   Dvořákovo nábrežie 8A
   Bratislava - Staré Mesto
   811 02
   Slovakia
   Contact person: 811 02
   Telephone: +421 911543129
   E-mail: office@lgppp.sk
   Internet address(es):
   Main address: http://www.lansky.sk

   LGP Public Procurement, s. r. o.
   47526416
   Dvořákovo nábrežie 8A
   Bratislava - Staré Mesto
   811 02
   Slovakia
   Contact person: 811 02
   Telephone: +421 911543129
   E-mail: office@lgppp.sk
   Internet address(es):
   Main address: http://www.lansky.sk
  4. Type of the contracting authority:
   Other type: Letisko Košice, osoba podľa § 8 ods. 5 zákona
  5. Main activity:
   Other activity: prevádzkovanie letísk
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku


    Reference number: sk07/0002vo
   2. Main CPV code:
    09300000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľa podmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 175 000.00 EUR
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    65300000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Letisko Košice - Airport Košice, a.s., 041 75 Košice-Barca.


   4. Description of the procurement:

    Zabezpečenie dodávky elektriny, vrátane prenosu, distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesta odberateľa pre objekty Letisko Košice - Airport Košice, a.s. v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné obdobie za odberné miesta zabezpečovať odberateľovi prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a prenosom elektriny (ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len PDS), ku ktorej sú odberné miesta odberateľa pripojené v rozsahu a podľa podmienok zmluvy a prevádzkového poriadku PDS. Odberné miesta Letiska Košice - Airport Košice, a.s. sú špecifikované v súťažných podkladoch. Spotreba cca. 1.397 MWh / doba plnenia zmluvy (8 mesiacov).


   5. Award criteria:
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 175 000.00 EUR
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 8
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   13. Additional information:

    Toto verejné obstarávanie bude prebiehať podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a ponuky budú predkladané podľa § 49 ods.6 písm. a) zákona jednoobálkovo. Verejná súťaž prebehne ako reverzná verejná súťaž.


 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    Podmienky účasti uchádzčov sú podrobne popísané v súťažných podkladoch, v časti G. Podmienky účasti uchádzačov.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
    Contract performance conditions:

    Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť D. Obchodné podmienky súťažných podkaldov vrátane časti B. Opis predmetu zákazky.

    Obstarávateľ sa rozhodol, že v súlade s § 66 ods. 7 zákona sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 a § 54 zákona. Ponuka sa podľa § 49 ods. 6 písm. a) zákona nemusí predkladať tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom Kritériá a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom Ostatné.


   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
   An electronic auction has been used
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-15
   Local time: 11:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   SK
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-05-31
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-16
   Local time: 13:00
   Place:

   Letisko Košice - Airport Košice, a.s., 041 75 Košice-Barca.

   Reverzné verejné obstarávanie podľa § 66 ods.7 zákona. Otváranie obálok je neverejné lebo sa použije elektronická aukcia.


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Nakoľko sa použije elektronická aukcia, v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom nezasiela.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic payment will be used
 3. Additional information

  Toto verejné obstarávanie bude prebiehať podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a ponuky budú predkladané podľa § 49 ods.6 písm. a) zákona jednoobálkovo. Verejná súťaž prebehne ako reverzná verejná súťaž.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovakia
   Contact person: 820 05
   Telephone: +421 250264176
   Fax: +421 250264219
   Internet address: http://www.uvo.gov.sk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovakia
   Contact person: 820 05
   Telephone: +421 250264176
   Fax: +421 250264219
   Internet address: http://www.uvo.gov.sk
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-07

Other tenders from Slovakia за for this period

Miscellaneous special-purpose machinery Source: TED

Particle board Source: TED

Tractors Source: TED

Industrial kitchen equipment Source: TED

Construction work Source: TED