Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services

Country: Slovakia
Language: EN SK
Customer: Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Number: 7720289
Publication date: 13-02-2018
Contract value: 1 339 546 (USD)
Price original: 1 150 000 (EUR)

Source: TED
Deadline: 25 days
Descripition in original language
Tags: Travel services Transport

Description

 1. Section I
  1. Name and addresses
   Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
   Vazovova 5
   Bratislava - Staré Mesto
   812 43
   Slovakia
   Telephone: +421 917669010
   E-mail: janka.vrbova@stuba.sk
   Fax: +421 00000000
  2. Joint procurement
  3. Communication
   The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
   https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/tenderingcolor/8CCCB34AF089080EC125822D00241A18?OpenDocument
   Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/tenderingcolor/8CCCB34AF089080EC125822D00241A18?OpenDocument

  4. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  5. Main activity:
   Education
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Zabezpečenie leteniek a s tým súvisiacich služieb a s tým súvisiacich služieb


    Reference number: VO/1/296/2018
   2. Main CPV code:
    63000000
   3. Type of contract:
    Services
   4. Short description:

    Predmetom zákazky je priebežne zabezpečovať letenky, autobusové, vlakové, lodné, trajektové lístky, zabezpečovať s tým súvisiace služby, víza pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a pre ňou určené osoby pri ich zahraničných pracovných cestách v dohodnutej triede, rozsahu a cene.


   5. Estimated total value:
    Value excluding VAT: 1 150 000.00 EUR
   6. Information about lots:
    This contract is divided into lots: no
  2. Description
   1. Title:
   2. Additional CPV code(s):
    60440000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    6.1.1 Univerzitné pracoviská STU v Bratislave.

    6.1.2 Fakulty STU v Bratislave a v Trnave.

    6.1.3 Účelové zariadenia STU v Bratislave.

    Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.


   4. Description of the procurement:

    Predmetom zákazky je priebežne zabezpečovať letenky, autobusové, vlakové, lodné, trajektové lístky, zabezpečovať s tým súvisiace služby, víza pre zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a pre ňou určené osoby pri ich zahraničných pracovných cestách v dohodnutej triede, rozsahu a cene.

    3.3Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požadovaných technických špecifikácií obsahuje časť súťažných podkladov B.2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.


   5. Award criteria:
    Cost criterion - Weighting: 40
    Cost criterion - Weighting: 30
    Cost criterion - Weighting: 10
    Cost criterion - Weighting: 10
    Cost criterion - Weighting: 10
   6. Estimated value:
    Value excluding VAT: 1 150 000.00 EUR
   7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
    Duration in months: 48
    This contract is subject to renewal: no
   8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
   10. Information about options:
    Options: no
   11. Information about electronic catalogues:

   12. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu Objednávateľa a môže byť financovaný aj z finančných prostriedkov EÚ.
   13. Additional information:
 3. Section III
  1. Conditions for participation:
   1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
    List and brief description of conditions:

    2.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia.

    2.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne.

    2.6 Uchádzač preukáže osobné postavenie uvedené v § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

    2.8 Hospodársky subjekt môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

    Podrobnosti o podmienkach účasti týkajúcich sa osobného postavenia a ich preukazovaní podľa v § 32 sú uvedené súťažných podkladoch v časti A.2. A.2.PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDAČOV.


   2. Economic and financial standing:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   3. Technical and professional ability:
    Selection criteria as stated in the procurement documents
   4. Information about reserved contracts:
  2. Conditions related to the contract:
   1. Information about a particular profession:
   2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
 4. Section IV
 5. Description:
  1. Type of procedure:
   Open procedure
  2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   Framework agreement with a single operator
  3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
  4. Information about negotiation:
  5. Information about electronic auction:
   An electronic auction has been used
  6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
   The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
 6. Administrative information:
  1. Previous publication concerning this procedure:
  2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
   Date: 2018-03-19
   Local time: 09:00
  3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
  4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
   SK
  5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
   Tender must be valid until: 2018-12-31
   (from the date stated for receipt of tender)
  6. Conditions for opening of tenders:
   Date: 2018-03-20
   Local time: 09:00
   Place:

   Otváranie ponúk (časti ponúk OSTATNÉ) sa uskutoční na adrese:

   Slovenská technická univerzita v Bratislave.

   Vazovova 5.

   812 43 Bratislava


   Information about authorised persons and opening procedure:

   Otváranie ponúk sa uskutoční v dvoch samostatných fázach. Ponuky sú predložené v dvoch častiach, a to časť ponuky Ostatné a časť ponuky Kritériá, čomu zodpovedá aj otváranie ponúk, a to časti ponúk Ostatné a sprístupnenie časti ponúk Kritériá. Otváranie ponúk je neverejné.


 1. Information about recurrence
  This is a recurrent procurement: no
 2. Information about electronic workflows
  Electronic invoicing will be acceptedElectronic payment will be used
 3. Additional information

  Otváranie ponúk sa uskutoční v dvoch samostatných fázach. Ponuky sú predložené v dvoch častiach, a to časť ponuky Ostatné a časť ponuky Kritériá, čomu zodpovedá aj otváranie ponúk, a to časti ponúk Ostatné a sprístupnenie časti ponúk Kritériá. Otváranie ponúk je neverejné.


 4. Procedures for review
  1. Review body
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovakia
   Contact person: 820 05
   Telephone: +421 250264176
   Fax: +421 250264219
   Internet address: http://www.uvo.gov.sk
  2. Body responsible for mediation procedures

  3. Review procedure
  4. Service from which information about the review procedure may be obtained
   Úrad pre verejné obstarávanie
   Ružová dolina 10, P.O.Box 98
   Bratislava
   820 05
   Slovakia
   Contact person: 820 05
   Telephone: +421 250264176
   Fax: +421 250264219
   Internet address: http://www.uvo.gov.sk
 5. Date of dispatch of this notice
  2018-02-09

Other tenders from Slovakia за for this period

Auditing services Source: TED

Traffic-signal maintenance services Source: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Source: TED

Special-purpose machine tools Source: TED

Miscellaneous special-purpose machinery Source: TED